Good Things

Estlands miljøvernministor og avfallshåndteringsselskapet AS Ragn-Sells har tildelt Printall den store prisen Årets gjenbruker, ettersom foretaket sender 95% av avfallet til resirkulering. *Nordisk ministerråd har tildelt Printall miljømerket “The Nordic Ecolabel”, som gis til nordiske foretak med en økologisk produksjon.
*Printall har FSC- og PEFC-sertifikater, og med dem gir vi vårt bidrag til å stimulere til et grønt tenkesett i trykkeribransjen. FSC Chain of Custody (COC) er et sertifikat på kravoppfyllelse for produktets leveransekjede, som tildeles foretak som oppfyller kravene fastsatt av FSC (Forest Stewardship Council). Foretak som får tildelt et FSC-sertifikat støtter med sin virksomhet miljøvennlig, sosialt rettferdig og økonomisk bærekraftig forvaltning av verdens skoger. PEFC Chain of Custody (COC) er et sertifikat på kravsoppfyllelse for produktets leveransekjede, som utstedes foretak som tilfredsstiller kravene i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) . Foretak som tildeles et PEFC-sertifikat støtter med sin virksomhet miljøvennlig, sosialt rettferdig og økologisk skogforvaltning.*Vi inngikk sponsoravtale med Estlands fotballforbund for å støtte opp om utviklingen av estisk fotball.

Margus Liivamägi salgsdirektør i AS Printall
„Vi velger våre råvareleverandører ut fra deres miljøvennlighet. Våre partner-papirprodusenter planter tre trær for hvert tre de feller. En skånsom og miljøvennlig produksjon er av største betydning for oss.“