Good Things

Det trykte ord har høyest pålitelighet.

Printall er med sin produksjonsbygning og med utstyr som sikrer høy kvalitet et av de mest moderne trykkeriene i Skandinavia. Vårt styrke er vår fleksibilitet og beliggenhet – Estland er på på sett og vis et møtested for kulturer. Våre ansatte har kompetanse, multifunksjonalitet og resultatorientering som sine sterke sider.
Trykksaker har gjennom tidene vært en avspeiling av den menneskelige utvikling. I dag regnes det trykte ord derimot som det mest pålitelige, ettersom det i motsetning til andre medier ikke kan slettes. Trykksaker får mennesker til å anvende mer fokusert informasjon som bidrar til å utvikle og utdanne.
Etter vår vurdering er det trykt reklame som er den virkelig velfungerende reklamen. I motsetning til TV-, radio- og Internett-reklame blir den ikke unngått av leserne.
Trykkeribransjen bruker for det meste fornybare råvarer som er de mest miljøvennlige av alle informasjonsmedier – i stedet for trærne brukt i papirproduksjon plantes det nye trær, og det brukte papiret går til resirkulering. Uten unntak trykkes alle blader og tidsskrifter ved Printall på FSC- og PEFC-sertifisert papir.
Om 40-årige menn sies det «en mann i sin beste alder»! Innen den tid har man rukket å lære mye, både av egne og andres feil. Man har tilegnet seg nok livsvisdom og arbeidserfaring og utviklet karakterstyrker, og det viktigste av alt – evne til å greie seg i livet . Det samme kan sies om vårt foretak.