Good Things

PEFC Chain of Custody (COC) är ett spårbarhetscertifikat för uppföljning av produktens leveranskedja, som ges till företag som uppfyller PEFC:s strikta krav. Företag som får PEFC certifikat hjälper med sin verksamhet att stödja miljövänligt, socialt rättvist och sparsamt skogsbruk. Mer information: www.pefc.org.
Certifikat