Good Things

FSC Chain of Custody (COC) är ett spårbarhetscertifikat för uppföljning av produktens leveranskedja, som ges till företag som uppfyller FSC:s strikta krav. Företaget som får FSC spårbarhetscertifikat hjälper med sin verksamhet att stödja miljövänlig, socialt rättvis och ekonomiskt livskraftig världens skogsbruk. Med information: www.fsc.org.
Certifikat