Good Things

I det år 2004 öppnade nya tryckeriet har man i dag investerat över 30 miljoner EURO. Under moderniseringen installerades två Agfa Avallon CTP plåtmaskiner, tidnings-, tidskrifts- och tryckarkmaskiner, UV-lackningsutrustning, två trådmaskiner från Müller Martin och mycket annat.

Med den moderna teknikens hjälp kan vi erbjuda olika trycksaker. Tidskrifter i såväl stora som små upplagor, såväl tunna som tjockare. Men mest erfarenhet har vi på tillverkning av högkvalitativa tidskrifter. Hos oss trycks upp såväl vecko- som månadstidskrifter, livsstilstidningar i små upplagor, reklammaterial eller exklusiva produktkataloger.

Vi är kapabla att tillverka produkter i A5, A4 och A3 format vars passande upplagor är alltifrån några tusen exemplar upp till en miljon exemplar.

Vår utrustning för efterarbete ger möjligheter att:

  • Binda tidskrifter i såväl tråd- som limbokband.
  • Packa separata nummer i plast.
  • Lägga till olika produkter mellan tidskrifterna.