Good Things

AS Printall grundades år 1971 och den 13: september trycktes den första tidningen – Spordileht. Sedan år 1998 tillhör tryckeriet mediekoncernen Ekspress Grupp.

Printall är Baltikums fortast växande och modernaste tryckeri. Genom att använda våra mångåriga erfarenheter försöker vi utveckla vår kompetens för att på bästa sätt serva våra kunder och uppnå högsta tryckkvalité.

Hos Printall trycks de flesta i Estland publicerade tidningar och tidskrifter samt större delen av reklamutgåvor. Förutom ovannämnda högkvalitativa tidskrifter och tidningar tillhör Printalls produktnomenklaturen även produkt- och tjänstekataloger, årsböcker, böcker osv. Våra kunder är många publicerare såväl från Estland som från utlandet.

Den moderna tekniken och flerårig branschkännedom hjälper Printall att vidareutvecklas och uppnå de satta målen. Den stadiga utvecklingen utgår ifrån kundernas behov, miljöutvecklingen och Printalls strävan att vara den bästa samarbetspartner för sina kunder.