Warning: Undefined array key "parent" in /var/www/html/wp-content/themes/printall50/header.php on line 72
Keskkond | Printall

Loodusesõber tegudes,
mitte sõnades

95% kõikidest meie trükikoja jääkidest läheb taaskasutusse, jõudes taas ühel või teise pabertootena inimesteni. Printallist tellides võid olla kindel, et Sinu trükis pole loodusele koormaks!

Panustame keskkonna hoidmisse tõsiselt

Oleme loonud kõiki trükikojaseadmeid hõlmava jäätmekogumissüsteemi, mis tähendab pea iga äralõigatud pabeririba- ja serva jõudmist taaskasutatava paberi hulka. Tänaseks suunab Printalli trükikoda taaskasutusse üle 95% tekkivatest jäätmetest. Keskmiselt teeb see igas kuus 300 tonni paberijääke, mis taas paberiks ümber töödeldakse.

Meie keskkonnasäästlik tegutsemine pole jäänud ka tähelepanuta: Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid.

Printallil on FSC® ja PEFC™ sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses:

FSC®

FSC® Chain of Custody on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaat, mis väljastatakse ettevõtetele, kes toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist. Palun kaaluge FSC-sertifitseeritud trükitoodete tellimist. Järgime FSC Tööjõu Põhinõudeid.

PEFC™

PEFC™ Chain of Custody (COC) on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaat, mis väljastatakse ettevõtetele, kes toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja säästvat metsamajandamist.

Green Choice

Printall hoolib keskkonnast ka oma trükikoja seadmeid elektriga varustades: GREEN CHOICE sertifikaat kinnitab, et ostame vaid 100% taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergiat.

ISO 14001

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard.
Sertifikaat kinnitab kliendile, et ettevõte töötab aktiivselt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks.

Nordic Ecolabel

Põhjamaade Luigemärk (Nordic Ecolabel) on üks edukamaid keskkonnamärgisüsteeme, mis rajati 1989. a. Soome, Taani, Rootsi, Norra ja Islandi “roheliste” toodete tähistamiseks. Septembris 2010 omistati ka Printallile “Nordic Ecolabel”, mis annab tunnistust, et AS Printalli tootmisprotsessis on kulutatud vähe energiat ja kasutatud minimaalselt keskkonda reostavaid kemikaale. Printallil õigus märgistada kõiki oma trükitooteid vastava keskkonnamärgistusega, andes sellega kinnitust kogu Euroopas, et tegemist on keskkonnasõbraliku trükisega.