Good Things

AS Printall kasutab kõige uuemat CtP tehnoloogiat, mis põhimõtteliselt tähendab täisdigitaalset plaatide valmistamise meetodit. CtP tehnoloogia põhieeliseks on filmide valmistamise ja plaatide kopeerimise lüli ärajäämine, mis lühendab plaatide valmistamise aega ning annab ka parema võimaluse protsessi parameetrite jälgimiseks. CtP puhul ei kao plaadile reprodutseerides värvigradatsiooni väikseimad punktid ja on võimalik hoida puhtad tumedate toonide rastrid. Samuti ei teki plaadile tolmu ja prahi poolt tekkivaid vigu, mis läbi filmi kopeerides paratamatult on probleemiks. Keskkonna sõbralikust suurendab kasutatavate kemikaalide koguse oluline vähenemine. Kuna plaadid läbivad töötluse käigus kuumutuse ahjus, tõuseb nende vastupidavus trükiprotsessis tiraazile ning trükiprotsessis kasutatavatele kemikaalidele.


AGFA  Avallon CTP


Poognamontaazi printer.


Värviproofi printer.

Ettevalmistus kasutab Delano Webuppload ja DelanoWebapproval süsteeme, mis annavad klientidele suurema võimaluse materjalide saatmise ja käitlemise kontrolli all hoidmiseks. Nende programmide kaasabil näeb klient oma materjale, mis on läbinud rastreerimise ning mille tulemusel tuuakse nähtavale materjalide vead. Samuti annab süsteem võimaluse teha kliendil viimase hetke parandusi.

Ettevalmistusosakonna kontaktid:
E-post: repro@printall.ee
Telefon: 669 8473