Good Things

PEFC Chain of Custody (COC) on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaat, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad PEFC poolt kehtestatud rangeid nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse PEFC sertifikaat aitab oma tegevusega toetada keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja säästvat metsamajandamist. Rohkem infot www.pefc.org.
Sertifikaat