Good Things

Üks edukamaid keskkonnamärgisüsteeme on Põhjamaade Luigemärk (Nordic Swan Label), mis rajati 1989. a. Soome, Rootsi, Norra ja Islandi “roheliste” toodete tähistamiseks.

See ökomärgis väljastatakse vaid tootjatele, kelle tootmisprotsessis on kulutatud vähe energiat ja kasutatud minimaalselt keskkonda reostavaid kemikaale.

Septembris 2010, sai AS Printall, Põhjamaade ametliku ökomärgise “The Nordic Ecolabel”, mis annab tunnistust, et AS Printalli tootmisprotsess ja trükitooted vastavad keskkonnamärgise kriteeriumidele. Sellest lähtuvalt on AS Printallil õigus märgistada kõiki oma trükitooteid vastava keskkonnamärgistusega, andes sellega kinnitust kogu Euroopas, et tegemist on keskkonnasõbraliku trükisega.

The Nordic Ecolabel vastab keskkonnamärgiste standardile ISO 14 024.
Sertifikaat