Good Things

AS Printalli kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisüsteemid on saanud sertifikaaditunnistuse DNV Certification OY/AB poolt, mis kinnitab vastavust standardites ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sätestatud nõuetele.

ISO 9001 on rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi standard, mis on kohaldatav kõikides tootmis- ja teenindusettevõtetes. Keskendudes sisemiste protsesside ohjele, tähendab ISO 9001 sertifikaat kliendile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on rakendanud võetud kohustuste täitmiseks kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed. Sertifikaat

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard. See standard on kohaldatav kõikides ettevõtetes, kes soovivad anda panuse oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks. ISO 14001 sertifikaat kinnitab kliendile, et ettevõte töötab aktiivselt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks. Sertifikaat