Good Things

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid.

Printallil on FSC ja PEFC sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses.

FSC Chain of Custody (COC) on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaat, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse FSC sertifikaat, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

PEFC Chain of Custody (COC) on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaat, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)  kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse PEFC sertifikaat, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja säästvat metsamajandamist

Printall AS hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. GREEN CHOICE sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud 100% taastuvaid energiaallikaid.