Good Things

Kõige usaldusväärsem on trükitud sõna

Trükis on oma olemuselt läbi aegade olnud inimarengu peegeldus. Täna hinnatakse trükitud sõna aga kõige usaldusväärsemaks, kuna seda ei saa kustutada, vastupidiselt muu meedia võimalusele. Trükis suunab inimesi tarbima rohkem fokuseeritut infot, mis aitab arendada ja harida.
Meie hinnangul ongi tõeliselt töötavaks reklaamiks trükitud reklaam. Lugeja ei väldi seda erinevalt tele-, raadio- ja internetireklaamist.
Trükitööstus kasutab enamuses taastuvat toorainet, mis on kõikidest infokandjatest kõige keskkonnasõbralikum – paberi tootmiseks kasutatud puude asemele istutatakse uued puud ning kasutatud paber läheb taaskasutusse. Eranditult kõik Printallis toodetud ajakirjad trükitakse FSC ja PEFC sertifitseeritud paberile.

Printallis töötavad inimesed, kelle tugevused on pädevus, multifunktsionaalsus ja tulemustele suunatus. Oleme oma tootmishoone ja kõrget kvaliteeti tagavate seadmetega on üks modernsemaid trükikodasid Skandinaavias. Meie eelis on meie paindlikkus ja asukoht – Eesti on omamoodi kultuuride kohtumise paik.