Good Things

Het PEFC Chain of Custody (COC) certificaat betekent dat alle schakels van de toeleveringsketen gecontroleerd en gecertificeerd zijn. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die aan de eisen, gesteld door PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), voldoen. PEFC gecertificeerde ondernemingen bevorderen een milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en efficiënt bosbeheer. Meer informatie op: www.pefc.org.

Certificaat