Good Things

Hvilke format vi bruker?

Vi kan produsere magasiner i format 297×210 mm o.a., aviser i format 420×315 mm samt en rekke andre formater. Be salgsavdelingen om mer informasjon.

Hvordan ønsker vi materiell tilsendt?

Vi ber om at alt materiell sendes som PDF-filer.

Hva betyr 4+4?

Tosidig trykk med fire farger.

Hva er minimal gramvekt på papir vi bruker, og maksimal vekt?

45g avispapir er den minste gramvekten på det vi trykker i dag. I magasintrykkpressen bruker vi 51g til 130g papir og i arktrykkemaskinen på papir inntil 220-240g. Vi er også i stand til å trykke på lettere kartongsorter med gramvekt på inntil 300g.

E-post-adressen til vårt salgsavdeling?

myyk@printall.ee

Inntil hvilket klokkeslett kan materiell oversendes?

På vår FTP-tjener kan det lastes opp materialer 24 timer i døgnet 7 dager i uken, men det må foreligge forhåndsavtale om dette og du må ha fått tilsendt nødvendig FTP-adresse og passord.

Hvilke DTP-programmer vi bruker, anbefaler?

Generelt er valg av egnet program opp til kunden. Det beste er om vår programversjon er sammenfallende med kundens, for i motsatt fall må det utføres mange filkonverteringer og sannsynligheten for feil er stor.

Trykker Printall også visittkort?

Dessverre ikke.