Good Things

Östersjöns modernaste tryckeri

AS Printall grundades år 1971 och den 13: september trycktes den första tidningen – Spordileht. Sedan år 1998 tillhör tryckeriet mediekoncernen Ekspress Grupp. Nästa…

Miljö

Miljövård är viktig för Printall. Printall har fått ett pris för Årets stor återvinnare, utgiven av Estlands miljöminister och AS Ragn-Sells, eftersom företag riktar 95% av alla sina avfall till återvinning. Printall har också FSC och PEFC certifikat, därmed ger vi egen insats till grönt tankesätt inom tryckindustri. Nästa…

Tjänster

I det år 2004 öppnade nya tryckeriet har man i dag investerat över 30 miljoner EURO. Under moderniseringen installerades två Agfa Avallon CTP plåtmaskiner, tidnings-, tidskrifts- och tryckarkmaskiner, UV-lackningsutrustning, två trådmaskiner från Müller Martin och mycket annat. Nästa…